ODA SİCİL İŞLEMLERİ

Ticari Vize İşlemleri

Üyelerin her türlü kayıt işlemleri

Oda sicil kayıt sureti (faaliyet belgesi)

Üye kayıtları ile ilgili her türlü belge tanzim edilmesi

İhale yasağı ile ilgili belgeler

Firmaların meslekten men belgeleri

Firma ikamet belgesi

Üye kayıtları ile ilgili değişiklik işlemleri

Üye firmaların grup değişikliği işlemleri

Üye firmaların terkin işlemleri

Üye firmalar için teşvik belgeleri.

Terkin olan firmalar ile ilgili belgeler

Şahıs firmalarının sermaye artışı işlemleri

Üyelerimiz ile ilgili her türlü bağ-kur işlemleri

Kayıtlı üyelerimiz ile ilgili istatistiki bilgiler

Üye firma bilgilerini içeren listeler ve belgeler

İMEM (İkili mesleki eğitim merkezi) işlemleri

Otomatik kumanda ile ilgili işlemler

Çıraklık – kalfalık işlemleri

Üye kimlik kartları düzenlenmesi

Eş tayini belgeleri.

Kefaletname ve taahhütname tasdikleri

Oda organ seçimleri

Pasaport-vize işlemleri (F.Almanya – İngiltere vizelerinin takibi )

Üye rehber çalışmaları

Meclis üyelerimiz için silah ruhsat işlemleri belgesi

Muhtelif kamu kurum ve kuruluşlar ile ilgili yazışmalar

NOT: Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası duyuru yapmaksızın Kanun’un gerektirdiği şekilde söz konusu belgelerde ve işlemlerde değişiklik yapabilir.

İlgili Dökümanlar