Sanayi ve Ticaret

 • Tel: 0224 618 05 25 – 26

  Faks: 0224 618 05 28

Görevler

 1. Kapasite raporu,
 2. Firmaların üretimleri ve sınai faaliyetleri ile ilgili belge talepleri
 3. İş Makinesi Tescil Belgesi
 4. Tasdik İşlemleri
 5. Türk Malı Belgesi
 6. Fatura tasdikleri,
 7. Rayiç fiyat tespiti,
 8. Bina, makina, inşaat, imal ve malzeme değer ekspertiz talepleri,
 9. Ticari faaliyet sonucu oluşan fire tespitleri,
 10. Resmi kurumlara temsilci bildirimleri,
 11. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili çalışmalar yapmak,
 12. Bilirkişi bildirim çalışmaları,
 13. Tarifeye tabi mal ve hizmetler için Azami Fiyat Tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.
 14. Sigorta Acenteleri ve Eksperleri Levhaya Kayıt işlemleri
 15. Dahilde İşleme izin belgeleri ile ilgili ekspertiz işlemleri
 16. İthalat ile ilgili ekspertiz işlemleri
 17. Makine tespiti ile ilgili ekspertiz işlemleri
 18. Bedelsiz ithalat işlemleri
 19. Yurt dışı tamir işlemleri
 20. Fiili sarfiyat belgeleri,
 21. Üretim faaliyeti sonucu meydana gelen fire oranları
 22. İmalatçı firma listeleri,
 23. Yerli Malı Belgesi
 24. İmalat Yeterlilik Belgesi
 25. Sigortacılık İşlemleri

İlgili Dökümanlar