YÖNETİM KURULU

Tekin UZKINAY

Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim ÖZMEN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Halim YAVUZ

Yönetim Kurulu Muh. Üyesi

Fatih ERBAY

Yönetim Kurulu Üyesi

Metin ERTENE

Yönetim Kurulu Üyesi