GENEL SEKRETERLİK

Birol Denizli

Genel Sekreter
b.denizli@mkptso.org.tr 

Samet ÇALIŞKAN

Genel Sekreter Yardımcısı
s.caliskan@mkptso.org.tr

GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ

 • Oda kuruluş kanunundan kaynaklanan görevlerini yapmak

 • Yönetim Kurulu’nun verdiği görevleri yapmak

 • Oda’nın gelişimine, ilerlemesine yönelik faaliyetlerde bulunmak

 • Müdürlüklerin çalışmaları gereken konuları iletmek

 • Oda’nın yıllık hedeflerini belirlemek ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak

 • Yönetim Kurulu, Meclis üyeleri, Meslek Komitesi üyeleri, Oda’nın çalışma alanında bulunan tüm kuruluşlarla işbirliklerini yönetmek, Oda’nın bu konulardaki çalışmalarının ve gerekli raporlarının oluşmasını sağlamak

 • Oda’nın iletişimini planlamak, Yönetim Kurulu’na sunmak, yürütmek

 • Yönetim Kurulu ve Meclis toplantıları gündemini oluşturmak

 • Müdürlüklerle ilgili gerektiği hallerde ortak çalışmalar yapmak

 • Oda adına kanun çerçevesinde imza yetkisini kullanmak

 • Müdürler Toplantısı ve Parametre Toplantıları’nın gündemini hazırlamak

 • Müdürlük içi personel toplantılarının koordinasyonunu sağlamak