Oda Sicil Bölümü

Samet Çalışkan

Genel Sekreter Yardımcısı
s.caliskan@mkptso.org.tr

 • Üyelik kayıt işlemleri yapmak,
 • Oda üyelerinin kayıtları ile ilgili belgeler düzenlemek,
 • İhaleler ile ilgili belgeler vermek,
 • Üye kayıtlarındaki değişiklikleri takip etmek,
 • Oda üyelerinin TERKİN işlemlerini yapmak,
 • Oda üyelerinin oda sicil durumunu gösteren onay ve şerh’leri tasdik etmek,
 • Kayıtlı üyelerin tatbik imzalarını onaylamak,
 • Oda üyelerinin Bağ-Kur belgelerini tasdiklemek ve gerekli yazışmaları yapmak,
 • Oda üyelerine üye kimlik kartları düzenlemek,
 • Üyelik kayıtları ile ilgili istatistiki bilgileri düzenlemek,
 • İMEM (İkili Mesleki Eğitim Merkezi) tatbikatını yürütmek
 • Çırak-Kalfa-Ustalık belgelerini tasdik etmek,
 • Oda organ seçimleri,
 • Oda üyeleri ile ilgili Rehber çalışmalarını yürütmek.

İlgili Dökümanlar