Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası
İhracat ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular
Nasıl İhracatçı olurum?
İhracata başlayabilmek için Türkiye sınırları içinde resmi olarak kurulmuş bir firmaya sahip olunmalıdır. Bu firma Anonim Şirket, Limited Şirket ve Şahıs Şirketi gibi türlerden seçilebilmektedir. Bu firma sırasıyla Vergi Dairesine, Ticaret Sicil Memurluğuna, Ticaret Odasına ve İhracatçı Birliğine kayıt aşamalarından geçtiğinde ihracatçı firma unvanını kazanmış olur.

Fizibilite Analizi

a) İç pazardaki firma performansını analiz etmek (ürün, kurumsal, mali, pazarlama vb. açılarından)

b) Firmanın kapasite durumunu incelemek

c) Hedef pazarların demografik, sosyal, politik ve ekonomik faktörlerini göz önüne almak

d) Dış ticaret uzmanlarına danışmak (pazarlama, finansman, mevzuat vb. konularda)

e) Hedef pazarları seçmek, bu pazarları uluslararası dış ticaret istatistik verileri, ülkemizin bu pazarlara yönelik ihracat potansiyeli ve ihracat değişim trendleri açısından irdelemek

f) Hedef pazarlara yönelik olası ihracat uygulamalarında, maliyet ve etkin pazarlama analizlerinde ihracata yönelik devlet yardımlarından, Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmaya yönelik analiz yapmak

 

Dış Pazara Girişin Planlanması

a) Sektör bazında pazar araştırması yapmak.

b) Pazar araştırmasının değerlendirmesini yapmak, gerekirse pazarı yerinde analiz etmek

c) Pazara giriş stratejisini saptamak, etkili pazar dağıtım kanallarını tespit etmek

d) Hedef pazardaki lisans, standartlar ve sertifikasyon taleplerine uygunluğu sağlamak.

e) Patent, ticari marka ve telif hakları hakkında gerekli bilgiyi toplamak.

f) Vergiler, gümrük vergileri, harçlar, kotalar ve diğer tarife dışı engelleri belirlemek.

g) Fiyat listesi oluşturmak.

h) Finansman sağlamak

 

Uygulama

a) Dağıtım yöntemlerini belirlemek.

b) Pazarlama planını uygulamak.

c) Temsilcilik veya satış yöntemlerini seçmek.

d) Satış sözleşmesini müzakere etmek.

e) Üretimi tamamlamak.

f) Sigorta yaptırmak.

g) Gerekli belgeleri tamamlamak.

h) Ürünü ambalajlamak ve etiketlemek.

ı) Ürünü yüklemek

İhracat yapabilmek için Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince TİM'e bağlı 14 Genel Sekreterlik altında örgütlenen 61 ihracatçı birliğinden en az birine üye olunmalıdır. Ayrıca, Birliklerin faaliyet konusunda yer alan ihracatı kayda aldırmak, UR-GE projelerine, yurtdışında düzenlenen fuarlara, sektörel ticaret heyetlerine, alım heyetlerine, pazar araştırmalarına, eğitimlere katılım gibi hizmetler için de Birliklere üye olunması gerekmektedir. Birliklere kayıt olmak için aşağıda sayılan belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bunlar;

 • Başvuru Formu ve Taahhütname
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküleri
 • Ödeme Dekontu'dur.
Birliklerden birine üye olan ihracatçı, diğer birliklerin çalışma alanına giren malları üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir. Ancak, sadece üyesi olduğu birliğin hizmetlerinden yararlanır ve genel kuruluna katılabilir.
Dilekçe ve taahhütname gerçek kişiler (firma yetkilisi veya müşavir firma yetkisi) tarafından imzalandıktan sonra herhangi bir kişi üyelik yaptırabilir. Ayrıca, firmanın üyelik ücretini üye olacağı Birliğin Genel Sekreterlik banka hesabına yatırması durumunda, evrakların posta yoluyla eksiksiz olarak gönderilmesi durumunda üyelik işlemi sonuçlandırılır.
Bağlı olduğunuz Birlik Genel Sekreterliğine iletişim bilgileri değişikliğinizi ulaştırmanız yeterlidir.
Bağlı olduğunuz Birlik Genel Sekreterliğine dilekçe, imza sirküleri, değişikliği gösteren ticaret sicil gazetesi ve yeni vergi levhasının ulaştırılması yeterlidir.
Üyesi olunan Birlik Genel Sekreterliğine üyelikten çıkış talebi olan dilekçeyi ve imza sirkülerinin ulaştırılması yeterlidir.
Daha önce herhangi bir Birlik Genel Sekreterliği bünyesindeki herhangi bir Birliğe üyeliği bulunup istifa etmiş olan firmaların yeniden üye olmak istemesi durumunda, varsa mevcut borçlarını ödeyip üye olmak için dilekçe, imza sirküleri ile birlikte 200 TL giriş aidatı ve yıllık aidatı dekontunu yeniden üye olacakları birlik genel sekreterliğine ulaştırmaları yeterlidir.
Üyesi olduğunuz Birlik Genel Sekreterliğinden, vergi veya Birlik sicil numaranızı belirterek üye olduğunuza dair belge talep ettiğinizde ilgili Birlik Genel Sekreterliği istediğiniz belgeyi size temin edecektir.

Öncelikle son üç takvim yılı itibariyle ihracat ortalamanız;

 • Eğer ihracatınız 500.000 Dolar-10 Milyon Dolar arasında ise 1 (bir),
 • Eğer ihracatınız 10-25 Milyon Dolar arasında ise 2 (iki),
 • Eğer ihracatınız 25-50 Milyon Dolar arasında ise 3 (üç),
 • Eğer ihracatınız 50-100 Milyon Dolar ise (4) dört,
 • Eğer ihracatınız 100 Milyon Dolar üzerinde ise 5 (beş),

firma yetkilinize yeşil (hususi damgalı) pasaport alabilirsiniz.

İhracatçı firmaların sahipleri, ortakları ve çalışanları hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabilecek, ayrıca firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Yeşil Pasaport alabilmek için ihracatçı birliklerine başvurmak zorundasınız. İhracatçı birliklerine Yeşil Pasaport alımı için başvuru esnasında istenen belgeler şunlardır;

 • Dilekçe, (birlik genel sekreterliklerinin internet adreslerinden ulaşabilirsiniz.)
 • Talep Formu, (birlik genel sekreterliklerinin internet adreslerinden ulaşabilirsiniz.)
 • Firma sahibi veya ortağı için firmanın güncel sahipliğini/ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicili Gazetesinin fotokopisi, ibraz edilememesi halinde Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan yazı,
 • Firma çalışanı için başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla geçmişe dönük üç (3) aya ait SGK bildirgesinin aslı (e-bildirge asıl olarak kabul edilir.),
 • Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin geçerli noter onaylı imza sirküleri aslı ve fotokopisi,
 • Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının okunaklı fotokopisi.

AB üyesi 28 ülkeye-Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İngiltere-ihracat yapmak için A.TR Dolaşım Belgesini,

İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Gürcistan, Filistin, Şili, Moldovya, Morityus, Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Fas, İsrail, Mısır, Tunus, Faroe adaları ülkelerine ihracatınızda ayrıca AB ülkelerine AKÇT ve Tarım ürünü ihracatınızda menşe kümülasyonlarına göre EUR.1 ya da EUR-MED Dolaşım Belgesini kullanabilirsiniz.

Ayrıca diğer ülkelere ihracatınızda kullanacağınız diğer belgeler ile ilgili tüm sorularınız için destek hattı e-posta tim@tim.org.tr

A.TR, EUR.1, EUR-MED, Menşe Şahadetnamesi, Form-A, Malezya, İran, D8, Basitleştirilmiş A.TR belgelerinin kağıt ortamında ya da elektronik ortamda onay işlemleri ile ilgili tüm sorularınız için destek hattı e-potsa adresi şudur;

tim@tim.org.tr

İhracata yönelik devlet desteklerinde çeşitli aşamalar bulunmakta olup, bu aşamalar Ticaret Bakanlığı tarafından koordine dilmektedir. Ticaret Bakanlığı'na ait https://kolayihracat.gov.tr internet adresi üzerinden ayrıntılı bilgiye erişim sağlayabilirsiniz veya bağlı bulunduğunuz birlik genel sekreterliğinin devlet yardımları şubesinden ihtiyaç duyduğunuz bilgilendirmeyi tedarik edebilirsiniz.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler desteklerden yararlanabilmek için başvuru yapabilir. (Şahıs firmalarının destekten yararlanabilmesi mümkün değildir.) Bunun dışındaki şartlar şunlardır;

 • Birlik üyesi olmak
 • Destek başvurusunda bulunulan harcamalar için herhangi bir kamu kaynaklı destek almamış olmak
 • Ayrıca her destek türünün ayrı ayrı ön koşulları bulunmaktadır. Başvuru yapabilmek için bu koşulların sağlanması gerekmektedir. Ticaret Bakanlığı'na ait https://kolaydestek.gov.tr/ internet adresi üzerinden ayrıntılı bilgiye erişim sağlayabilirsiniz veya bağlı bulunduğunuz birlik genel sekreterliğinin devlet yardımları şubesinden ihtiyaç duyduğunuz bilgilendirmeyi tedarik edebilirsiniz.

“Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ” kapsamında Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmesi durumunda, bedellerin vade bitiminden itibaren 90 gün içinde yurda getirilmesi zorunludur. Söz konusu bedellerin en az %80'inin bir bankaya transfer edilmesi veya getirilmesi zorunludur. İhracat işlemlerine ilişkin bedeller sayacağım ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilebilir.

Bunlar;

 • Akreditifli Ödeme,
 • Vesaik Mukabili Ödeme,
 • Mal Mukabili Ödeme,
 • Kabul Kredili Akreditifli Ödeme,
 • Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme,
 • Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme ve
 • Peşin Ödeme'dir.

Saydığım bu ödeme şekilleri hakkında ayrıntılı bilgiye bankalardan ulaşabilirsiniz.

Eğer bedellerin yurda getirilme süresi geçtiyse Ticaret Bakanlığı'nın Kambiyo Dairesi ile iletişime geçerek gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz.

Konunun detaylıca değerlendirilebilmesi için tim@tim.org.tr adresine e-posta yoluyla iletilmesinde fayda bulunmaktadır.

TİM, Ticaret Bakanlığı ve Rusya Gümrük Servisi arasındaki elektronik veri aktarımını sağlayan BGH sistemi ile ilgili tüm sorularınız için destek hattı e-posta adresi şudur;

tim@tim.org.tr

 1. Giriş aidatı: Giriş aidatı, üyeliğe giriş esnasında alınır ve ücreti 200 (yüz) TL'dir. (mal ihracatçısı ise)

Eğer Hizmet İhracatçısı ise;

Hizmet İhracatçıları Birliği giriş aidatı, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarı ile bu tutarın beş katı arasında belirlenen tutardan fazla olamaz.

 1. Nispi aidat: Nispi aidat her birlik tarafından ayrıca belirlenir. İhracat işlemleri üzerinden FOB bedelinin binde birine kadar, ilgili birliğin genel kurul kararıyla ve Bakanlık onayıyla belirlenen oranda, işlem günündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanmak suretiyle tahsil olunur. Aynı ürün için tahsil edilen nispi ödeme farklı oranlarda olamaz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında yönetmeliğe TİM'in internet adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için destek hattı e-posta adresi şudur;

mevzuat@tim.org.tr

E-Devlet portalı üzerinden üyelik sorgulama gerçekleştirebilir ve üyelik belgesi temin edebilirsiniz.